Vacatures

Functie tso-coördinator

Locaties

Momenteel zijn er geen vacatures. Laat je op de wachtlijst zetten! Neem contact op.

Taken
 • zorgen voor een ontspannen, gezellige en veilige overblijf, voor kinderen en tso-medewerkers;
 • samenwerken met en terugkoppelen naar directie, MR, tso-medewerkers en management van de TSO CLUB;
 • contact onderhouden met ouders over de aandachtspunten van het kind;
 • leiding geven aan een overblijfteam;
 • werven en selecteren van nieuwe tso-medewerkers en sollicitatie-gesprekken voeren;
 • nieuwe tso-medewerkers inwerken;
 • tso-medewerkers houden aan afspraken, feedback geven en functioneringsgesprekken voeren;
 • leerplan opstellen en toezien of het geleerde in de praktijk wordt toegepast;
 • voorbereiding van de TSO-ruimte, de voor-en een nabespreking houden;
 • het goede voorbeeld geven aan de tso-medewerkers;
 • positieve communicatie stimuleren tussen TSO-medewerkers;
 • tso-medewerkers inroosteren en evt. zorgen voor vervanging;
 • dagelijks de aanwezigheidsregistratie accorderen;
 • raadplegen van het logboek en actie ondernemen indien gewenst;
 • vertrouwelijk omgaan met alle kind- en ouderinformatie;
 • invallen als tso-medewerker indien nodig;
 • handelen volgens de veiligheidsprotocollen;
 • inventariseren en aanschaffen van spelmaterialen;
 • toezicht houden op voorbereiding en opruimen van de tso-ruimtes;
 • evalueren van de overblijfregels en het pedagogisch beleid en eventueel aanpassingen voorstellen;
 • organiseren en evalueren van de kinderinspraak;
 • plannen, organiseren en leiden van het teamoverleg;
 • volgen jaarlijkse training Coördinator TSO CLUB;
 • ontvangen van Coördinator TSO CLUB Coaching indien gewenst.
JIJ
 • hebt ervaring met de TSO of de basisschool;
 • werkt graag met mensen en in het bijzonder met kinderen;
 • hebt sterke organisatorische kwaliteiten;
 • hebt een relatiegerichte stijl van leidinggeven;
 • kunt delegeren en tso-medewerkers autonomie geven;
 • bent betrouwbaar, integer en collegiaal;
 • kunt communiceren op verschillende niveaus;
 • kunt enthousiasmeren en motiveren;
 • beheerst de Nederlandse taal goed;
 • komt in aanmerking voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Tijden en salariëring
 • vast maandsalaris gebaseerd op €15 bruto per uur (dus 12 x per jaar, plus 8% vakantiegeld);
 • het aantal uren is afhankelijk van de schoolgrootte en het takenpakket, meestal tussen 20 en 30 uur per maand;
 • werktijden meestal van 11:30 tot 13:00;
 • buiten deze tijden meestal nog eens 1 of 2 uur per week;
 • niet op woensdag en niet in de schoolvakanties;
 • (Johannesschool: ook niet op vrijdag)
 • eigen kinderen mogen gratis overblijven;
 • scholing, coaching en VOG worden voor je betaald.

De TSO CLUB biedt een uitstekende en gezellige overblijf voor slechts €2,25! Wij nodigen je uit om kennis te maken en je wensen voor de tussenschoolse opvang te bespreken.

Westerstraat 7B 1015 LT Amsterdam
algemene informatie: 06 1056 8557
technisch support: 06 5430 4663
info@tsoclub.nl