TSO-administratie

AVG proof

Facturering via email

Het opmaken van de facturen gaat automatisch en deze worden verstuurd via de email. De factuur bestaat uit een duidelijk overzicht van de overblijfdagen die zijn afgenomen. Alle facturen kunnen worden teruggevonden in het ouderaccount. Betaling verloopt via automatische incasso. Dit is gemakkelijk, veilig en gebruiksvriendelijk. Kinderen hoeven niet met contant geld over straat en de school hoeft geen geld meer in huis te bewaren.

Financiële zaken

De medewerkers vinken de aanwezigheid van de kinderen aan. Tegen het eind van de maand wordt met één eenvoudige druk op de knop de periode afgesloten. Hierna worden alle facturen volledig automatisch opgesteld. Met een tweede druk op de knop worden deze verstuurd aan de ouders. Deze geautomatiseerde verwerking neemt veel werk uit handen en levert de meeste tijdswinst op. Het wordt als het grootste gemak van het systeem ervaren.

Professionele boekhouding

Er is een kasboek met een compleet, actueel overzicht van alle kosten en baten waaronder de betaalde vergoedingen aan de vrijwilligers, de ontvangen betalingen van de ouders en de overige inkomsten en uitgaven ('de bonnetjes'). Bij controle van de belastingdienst kan een heldere, sluitende financiële administratie worden overlegd. Overzichten van het kasboek zijn over verschillende perioden te genereren en te exporteren.

Inzicht en overzicht

Er is altijd actueel inzicht welke leerlingen op de dag zelf overblijven. De kinderen die zijn afgemeld komen niet terug in de presentielijsten. Dit maakt de presentielijst overzichtelijk. De coördinator heeft altijd een actueel inzicht in:

  • actuele aantal overblijvers voor de betreffende dag
  • contactgegevens van ouders en aandachtspunten van kind
  • beschikbaarheid en inroostering van de tso-medewerkers
  • het aantal overblijvers per overblijfmedewerkers (max. 15:1)
  • scholing en VOG van de in te roosteren overblijfmedewerkers
  • financiële stand van zaken: kasboek met overzicht van ontvangen ouderfacturen en betaalde vrijwilligersvergoedingen en meer
  • naderende overschrijding van de vrijwilligersvergoedingen (de belastinggrens).

De presentielijsten zijn zowel digitaal als op papier te produceren. De presentielijsten kunnen door de tso-coördinator de betreffende tso-medewerker worden uitgeprint. Essentiële kindspecifieke informatie (aandachtspunten en noodnummers) staat altijd op deze lijsten.

Invoering volgens stappenplan

De invoering verloopt volgens een eenvoudig te volgen stappenplan, waarbij alle benodigde ondersteuning wordt gegeven aan de tso-organisatie of -coördinator.

Support

Alle gebruikers (ouders, medewerkers en coördinator) kunnen altijd rekenen op technisch support; snel, accuraat en 7/24.

Kosten

Het is voordelig en betaalbaar voor grote én kleine scholen. De kostencalculatie is eenvoudig en transparant. Zie daarvoor bij TSO-ASSISTENT.

De TSO CLUB biedt een uitstekende en gezellige overblijf voor slechts €2,25! Wij nodigen je uit om kennis te maken en je wensen voor de tussenschoolse opvang te bespreken.

Maassluisstraat 46
1062 GD Amsterdam

algemene informatie: 0621 975 674
kantoor@tsoclub.nl

technisch support: 0654 304 663
support@tsoclub.nl