WAT JE WETEN MOET OVER TSO CLUB

Ook voor pleinwacht

TSO CLUB is een landelijk opererende, kleinschalige opvangorganisatie, specifiek gericht op de Tussenschoolse Opvang. Bij TSO CLUB staat kindvriendelijkheid voorop, maar ook haar superkorte lijntjes naar zowel ouders als school maken TSO CLUB tot een prettige en praktische partner.

Online administratie

De administratie gebeurt met een online administratie-systeem. Deze applicatie is zeer specifiek ontwikkeld ten behoeve van de Tussenschoolse Opvang. Het administratie-systeem combineert optimaal gebruikersgemak aan maximale privacy-bescherming. Ook offline is TSO CLUB uitstekend te bereiken, telefonisch bijna dag en nacht, weekenden niet uitgezonderd.

Inschrijving door ouders

De ouders dienen zich in dit systeem te registreren (zonder kosten) maar gaan geen bindende overeenkomst aan met TSO CLUB. De bij de registratie In te voeren persoonsgegevens zijn tot een minimum beperkt; alle gegevens zijn gender-neutraal en er worden geen burgerservice-nummers gevraagd. Ouders kunnen zelf hun account weer sluiten waarop alle persoonsgegevens van henzelf en van hun kinderen worden verwijderd, met uitzondering van de facturen die wettelijk bewaard moeten blijven.

Overblijf reserveren door ouders

Ouders en verzorgers die hun kind willen laten overblijven worden geacht de overblijf vooraf te reserveren in het online administratiesysteem. Dit kan tot 11.00 uur op de overblijfdag zelf, zowel op een computer als met een smartphone. Tot die tijd kunnen eventueel onbedoelde reserveringen ook weer geannuleerd worden.

Tarief voor ouders

Het aan de ouders te berekenen standaard tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het schooljaar 2022-2023 is dit € 2,40 per kind per gereserveerd tso-moment, ongeacht de frequentie van afname. Ouders betalen dus slechts wat ze afnemen en nooit teveel. Het is ook mogelijk om ouders extra faciliteit te bieden, dan zal in overleg met school of ouderorganisatie een afwijkend tarief worden vastgesteld.

Standaard tso-faciliteit

Overblijvende kinderen brengen een lunchpakket en hun eigen drinken mee naar school. In zo’n pakket accepteren we brood, drinken en fruit, snoep achten we niet wenselijk in het lunchpakket. Uiteraard is liga, evergreen, ontbijtkoek of mueslireep wél welkom. Het is echter in laatste instantie de school of oudervereniging die de voorwaarden aan het lunchpakket stelt.

Geen kosten voor school

Aan school worden geen kosten berekend. Er zal wel een overeenkomst tussen school en TSO CLUB worden gesloten ten aanzien van wederzijdse verplichtingen en rechten. Deze overeenkomst geldt tot het eind van het lopend schooljaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor het gehele volgend schooljaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). Opzegging van de overeenkomst kan tot 1 juni van het lopend schooljaar.

Eten en spelen onder toezicht

De kinderen krijgen ruim tijd om hun lunch te nuttigen. De overblijfmedewerkers letten op medicatie, dieet en andere punten van aandacht. Na het eten mogen kinderen buiten spelen als ze dat willen. Ze mogen het schoolplein of een ander aangewezen speelterrein niet verlaten. Bij koud of nat weer krijgen de kinderen ook gelegenheid om binnen te spelen. Er is speel-, knutsel- en tekenmateriaal aanwezig.

Medewerkers

TSO CLUB werkt met vrijwilligers tegen een vrijwilligersvergoeding. Alle vrijwilligers zijn geschoold en gecertificeerd ten behoeve van de Tussenschoolse Opvang en beschikken over een VOG. De vrijwilligers worden per locatie aangestuurd door een locatie-coördinator welke in loondienst is bij de TSO CLUB.

Veiligheid en welzijn

Het is voor de veiligheid en het welzijn van kinderen van belang dat de overblijfmedewerkers zicht hebben op informatie als allergieën, medicatie en oudercontact. Deze gegevens dienen ouders zelf online up-to-date te houden in het programma. Tijdens het overblijven gelden dezelfde huisregels als onder schooltijd, daarbovenop voert TSO CLUB een overblijfreglement waarmee ouders zich akkoord dienen te verklaren.

Is TSO CLUB iets voor jouw school?

Aarzel dan niet om gelijk contact op te nemen. Dat kan ook buiten school- of kantoortijden.

De TSO CLUB biedt een uitstekende en gezellige overblijf vanaf €2,40!

Maassluisstraat 46
1062 GD Amsterdam
KvK. nr. 71837388
algemene informatie:
0654 304 663 / 0621 975 674
kantoor@tsoclub.nl