Kwaliteitscriteria

Georganiseerd

 • De medewerker/kind-ratio is maximaal 1:15 (bij de onderbouw 1:12)
 • Er is dagelijks overdracht van/aan leerkrachten
 • De taken van tso-medewerkers en tso-coördinator zijn vastgelegd
 • Het gebruik van ruimtes, speelgoed en materialen is vastgelegd
 • De vastgelegde afspraken zijn duidelijk gecommuniceerd met directie en leerkrachten
 • Er is voldoende spelmateriaal aanwezig, ook bij slecht weer.

Privacy

 • De TSO CLUB werkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 • De medewerkers handelen vanuit het idee dat ook kinderen recht op privacy hebben.
 • Alle informatie over ouders en kinderen wordt vertrouwelijk behandeld door de tso-medewerkers (geheimhoudingsplicht).
 • Elk jaar wordt de veiligheid van het administratiesysteem getest.
 • Alle persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen in het systeem.
 • Papieren lijsten met persoonsgegevens worden na gebruik direct vernietigd.
 • Alleen de minimale informatie over ouders en kinderen die nodig is voor de uitvoering TSO wordt verwerkt en deze zal zo kort mogelijk worden bewaard.
 • Informatie over ouders en kinderen wordt alleen gedeeld in ernstige situaties waarin een wettelijke verplichting bestaat om informatie te delen met bevoegde autoriteiten.

De TSO CLUB biedt een uitstekende en gezellige overblijf voor slechts €2,25! Wij nodigen je uit om kennis te maken en je wensen voor de tussenschoolse opvang te bespreken.

Westerstraat 7B 1015 LT Amsterdam
algemene informatie: 06 1056 8557
technisch support: 06 5430 4663
info@tsoclub.nl